Đăng ký tư vấn

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây, chuyên viên tư vấn của TMI Q7 sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h
  Bạn đã từng học tại TMI Q7 hay chưa?

  Chưa

  Khai giảng – Sự kiện

  Lịch khai giảng khóa học tiếng anh trẻ em

  Ca học Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến Học phí Đăng ký
  Tối 2 19h30 - 21h30 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 ...... đang cập nhật 6.550.000 VNĐ Đăng ký
  Tối 1 17h30 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 ...... đang cập nhật 6.550.000 VNĐ Đăng ký
  Chiều 15h - 17h Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 ...... đang cập nhật 6.550.000 VNĐ Đăng ký
  Sáng 9h - 11h Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 ...... đang cập nhật 6.550.000 VNĐ Đăng ký
  Tối 2 19h30 - 21h30 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 ...... đang cập nhật 4.250.000 VNĐ Đăng ký
  Tối 1 17h30 - 19h30 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 ...... đang cập nhật 4.250.000 VNĐ Đăng ký
  Chiều 15h - 17h Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 ...... đang cập nhật 4.250.000 VNĐ Đăng ký
  Sáng 9h - 11h Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 ...... đang cập nhật 4.250.000 VNĐ Đăng ký

  Lịch khai giảng khóa học TOEIC

  Ca học Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến Học phí Đăng ký
  Tối 17h30 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật ...... đang cập nhật 1.350.000 VNĐ Đăng ký
  Chiều 15h - 17h Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật ...... đang cập nhật 1.350.000 VNĐ Đăng ký
  Sáng 9h - 11h Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật ...... đang cập nhật 1.350.000 VNĐ Đăng ký
  Đăng ký nhận tin

  EnglishVietnamese