Đăng ký tư vấn

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây, chuyên viên tư vấn của TMI Q7 sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h
  Bạn đã từng học tại TMI Q7 hay chưa?

  Chưa

  Tiếng Anh Trẻ Em

  Học viên nói gì về khoá học
  Đọc hiểu dưới 40%
  No motivation to learn English
  <span class=blue>Học viên</span> nói gì về khoá học
  Mispronounce sounds basic 60%
  Just know the basic vocabulary and common
  Nội dung khoá học
  Unit 1 I AM SPECIAL
  • - Say greetings
  • - Introduce yourself
  • - Talk about yourself
  • - Talk about your friend
  Unit 2 MY SWEET HOME
  • - Talk about your family
  • - Talk about your house
  Unit 3 LIFE IS HAPPENING
  • - Talk about your routine activities
  • - Talk about your likes
  • - Talk about your abilities
  Unit 4 EXPRESS YOURSELF
  • - Learn different feelings and expressions
  • - Practice some everyday conversations
  • - English expressions that we use and hear often
  Tổng quan khoá học

  ….. đang cập nhật

  Học viên nói gì về khoá học
  ….. đang cập nhật
  Bạn Lê Tất Thắng Bạn Lê Tất Thắng

  Đại học Tài nguyên và Môi trường - Lớp HNK1298

  ….. đang cập nhật
  Bạn Lê Việt Hưng Bạn Lê Việt Hưng

  Đại học Tài nguyên và Môi trường - Lớp HNK1298

  ….. đang cập nhật
  Bạn Ngô Đức Hiếu Bạn Ngô Đức Hiếu

  Đại học Tài nguyên và Môi trường - Lớp HNK1298

  Đăng ký nhận tin

  EnglishVietnamese